Bedre til ord, tal og IT
- for pædagogmedhjælpere og assistenter i Frederikshavn Kommune

Er et landsdækkende projekt hvor det er muligt at blive kompetenceafklaret og opkvalificeret i IT, Dansk og matematik. Her i Frederikshavn Kommune har vi valgt at lægge fokus på IT og Dansk. Kompetenceafklaring er indgangen til kurserne. Det tager ca. 2 timer at blive afklaret inklusiv en personlig tilbagemelding.
 

IT

IT-kurset forløber over 2 dage. Her er der fokus på de IT redskaber du har brug for i dit arbejde og på at blive klædt på til de fremtidige udfordringer. Vi kommer omkring hvilke redskaber der er i IT kufferten, hvordan de virker og hvordan man kan tænke dem ind i leg, læring og læreplaner. Vi kommer også omkring datasikkerhed og digital dannelse som fundamenter for at bruge de digitale værktøjer i det pædagogske arbejde.
 

Dansk FVU

FVU står for forberedende voksenundervisning og tilbydes bl.a. i dansk. Danskkurserne i dette projekt er tilrettelagt med udgangspunkt i dit daglige arbejde.

Vi kommer til at arbejde med børneliv og læring f.eks. den styrkede pædagogiske læreplan. Det er eksempler her fra vi bruger til at arbejde med læseforståelse, skriftsprog til hverdagsbrug og grammatik. IT vil desuden også være en del af danskkurset, ligesom vi også vil arbejde med kommunikation og forældresamarbejde.

Der er mulighed for at afslutte forløbet med en prøve. Det sikrer dig, at du kan få undervisning på det næste FVU-modul og at du efter FVU trin 4 kan følge det ordinære uddannelses- og efteruddannelsessystem.

Kurset forløber over 2 uger.
 

Dansk OBU

Viser kompetenceafklaringen at du er ordblind har du mulighed for at følge dansk for ordblinde – OBU.
At være ordblind er noget man er for livet. Men kurset kan gøre dig dygtig til at klare den udfordring med de hjælpemidler, der passer lige til dig. På kurset er der lagt vægt på at emnerne er afpasset din hverdag og temaerne vil være som beskrevet i FVU dansk.

Kurset forløber over 2 uger.

Kurset kan ikke afsluttes med prøve, men du og din underviser vil sammen vurdere om du er klar til FVU dansk.

Har du spørgsmål vedr. projektet er du velkommen til at henvende dig til din daglige leder eller til din tillidsvalgte.

Har du spørgsmål til FVU generelt eller til kursusindholdet kontakt: Kirstine Hvelplund på: kh@aofnord.dk / 4084 3643

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
 
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web