Dansk

For at kunne bestå prøven i dansk til Politiets optagelsesprøve skal du have gode færdigheder i at kunne læse og skrive. Du skal være god til at stave og sætte komma og punktum. Dit skriftlige dansk skal være præcist og let forståeligt. Derfor skal du have en sikker viden i dansk grammatik og sætningsopbygning. Du skal videre beherske notat- og læseteknik samt case-teknik. Det bliver også forlangt, at du kan benytte dig af – og selv forstå – forskellige skriftlige fremstillingsformer som statistik, lagkagediagrammer mv. Endelig skal du være bredt orienteret i samfundet for at forstå de udviklingstendenser, der i det daglige påvirker politiets arbejde. 


For at imødekomme disse krav har vi lagt arbejdet tilrette således, at der løbende arbejdes med en række samfunds- og politirelevante temaer, f.eks. ”Voldsbekæmpelse”, ”Narkokriminalitet” mv. På baggrund af udvalgt tekstmateriale vil vi både arbejde forståelsesorienteret med de problematikker, der ligger inden for temaerne og færdighedsorienteret, idet vi vil beskæftige os med grammatik, tegnsætning, mundtlig og skriftlige fremstillingsfærdigheder mv.


Hen over otte dage vil der blive arbejdet med en større skriftlig opgave inden for temaet ”Almen kriminologi”. Her kan du selv vælge, hvilket mere specifikt emne, som du og din evt. gruppe ønsker at arbejde med. Du vil blive undervist og vejledt i, hvordan man forbereder, gennemfører og fremlægger et større skriftligt arbejde.


Det at skrive en case indgår som et væsentligt led i optagelsesprøven. Du vil en dag om ugen modtage undervisning i netop denne disciplin, så du bliver helt skarp på, hvad der forlanges af dig.

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web