Den sidste samtale

Som afslutning på hele prøveforløbet vil du blive inviteret til ”Den sidste samtale”. Her vil du blive bedt om at forholde dig til forskellige spørgsmål, som kan dreje sig om din adfærd under holdopgaven, de holdninger som du gav udtryk for ift. de politietiske spørgsmål samt f.eks. hvorfor du ønsker optagelse til politiet mv. Vi forbereder dig til denne sidste og vigtige samtale ved at drøfte forskellige svarmuligheder på de spørgsmål, som du typisk kan komme ud for. I tilknytning hertil får du noget feed back på din kommunikation og din fremtoning i øvrigt, så du er godt rustet til samtalen.  

 
AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web