FVU digital

Det moderne samfund er i stigende grad baseret på anvendelse af digitale løsninger. Det gælder ikke mindstarbejdsmarkedet. Det stiller krav til virksomhedens medarbejdere om at have de nødvendige færdigheder til betjening af digitale værktøjer i kommunikationen og til håndteringen af data. AOF tilbyder FVU-Digital, som har til formål at styrke medarbejdernes grundlæggende digitale færdigheder.

Indhold i FVU - Digital
• Grundlæggende viden om digitale værktøjer
• Organisering, strukturering og håndtering af data
• Informationssøgning
• Digital kommunikation
• IT hjælpemidler
• Sikkerhed, privatliv og persondata

Målgruppe
Voksne i beskæftigelse med behov for at styrke deres basale færdigheder i digital opgaveløsning inden for deres jobfunktion.
Der kræves ingen forkundskaber.

Niveau
FVU digital udbydes med tre trin:
1) grundlæggende niveau.
2) videreudvikling.
3) automatisering af færdigheder.
Trin 1 kræver ingen forkundskaber.

Mål
Trin 1: Introducere relevante enheder og digitale værk-
tøjer. Håndtere forskelligartede programmer.

Trin 2: Optimere betjening af relevante enheder og
digitale værktøjer.

Trin 3: Automatisere og effektivisere arbejdet med
relevante enheder og digitale værktøjer.

Varighed
Hvert trin består af 20-30 timer.

Tilrettelæggelse
FVU - Digital udbydes som virksomhedsrettet forløb og tilrettelægges med et praksisnært fokus. Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos AOF. Holdstørrelse er 12-16 deltagere.
Mulighed for afsluttende prøve efter hvert trin. FVU Digital kan tilrettelægges parallelt med undervisning i andre fag.

Økonomi
Undervisningen er gratis. Der kan søges om SVU (Uddannelsesstøtte for Voksne) ved mere end 37 timers fravær fra arbejdspladsen.

Kontaktoplysninger
Tlf.: 72 13 23 05
E-mail: af@aofnord.dk

 

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web