FVU engelsk

I en stadig mere globaliseret verden er færdigheder i engelsk sprog en vigtig kompetence for medarbejdere i virksomhederne. FVU - Engelsk har til formål at styrke medarbejdernes grundlæggende færdigheder i engelsk i en virksomhedssammenhæng.

Indhold i FVU - Engelsk
• Lytteforståelse
• Læseforståelse
• Samtalefærdighed
• Skrivefærdighed

Målgruppe
Voksne i beskæftigelse med behov for at opbygge eller styrke deres grundlæggende færdigheder i engelsk.

Niveau
FVU - Engelsk udbydes med fire trin. Hvert trin indeholder mundtlig og skriftlig engelsk tilpasset deltagernes niveau. Trin 1 kræver ingen forkundskaber.

Mål
Trin 1: Opbygning af et elementært mundtligt engelsk sprog for medarbejdere uden forhåndskendskab.

Trin 2: Udvikling af medarbejdernes grundlæggende færdigheder i engelsk i relation til deres job.

Trin 3: Jobrettet engelsk samtale.

Trin 4: Engelsk sprogbrug. Skriftlig engelsk.

Varighed
Hvert trin består af 20-30 timer.

Tilrettelæggelse
FVU - Engelsk udbydes som virksomhedsrettet forløb og tilrettelægges med et praksisnært fokus. Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos AOF. Holdstørrelse er 12-16 deltagere.
Mulighed for afsluttende prøve efter trin 4. FVU - Engelsk kan tilrettelægges parallelt med undervisning i andre fag.

Økonomi
Undervisningen er gratis. Der kan søges om SVU (Uddannelsesstøtte for Voksne) ved mere end 37 timers fravær fra arbejdspladsen.

Kontaktoplysninger
Tlf.: 72 13 23 05
E-mail: af@aofnord.dk

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web