FVU matematik

AOF tilbyder FVU Matematik, som har til formål at forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i regning og matematik.

Med FVU Matematik bliver det nemmere at:
• gennemføre efteruddannelse fx AMU-kurser
• gennemføre 9./10. klasse (avu)
• gennemføre erhvervsuddannelse
• klare jobbet
• varetage nye opgaver på jobbet
• få et nyt job
• klare regning i hverdagen
• forstå og bruge IT på jobbet og privat.

Målgruppe
Ledige og beskæftigede voksne, som har behov for at styrke de grundlæggende regne- og matematikfærdig- heder.

Niveau
FVU Matematik bliver tilbudt på to trin. Trin 1 kræver ingen forkundskaber.
Bestået prøve ved trin 2 giver adgang til erhvervs- uddannelse (EUD/EUV) ligesom karakteren 02 fra folkeskolen.

Økonomi
Undervisningen er gratis. Beskæftigede kan søge om SVU
(Statens Voksenuddannelsesstøtte).
Ledige kan deltage på dagpenge eller handlingsplan.

Indhold
Trin 1: Fokus på forbedring af talforståelse og funktionelle regnefærdigheder.

Trin 2: Videreudvikling af de grundlæggende regne- og matematikfærdigheder. Statistik og grafisk informationsmateriale.

Varighed
Trin 1: 30-60 timers undervisning.
Trin 2: 45-60 timers undervisning.

Tilrettelæggelse
FVU Matematik er for både ledige og beskæftigede. Undervisningen bliver tilrettelagt med et praksisnært fokus. Undervisningen kan foregå hos AOF eller i en virksomhed. Holdstørrelse er 12-20 deltagere. Der er mulighed for at gå til prøve efter hvert trin.
FVU Matematik kan foregå parallelt med undervisning i andre fag.

Tilmelding
For at blive optaget på et hold i FVU Matematik skal man gennemføre en test, der vil vise, om man kan få udbytte af at deltage i undervisningen.

Kontaktoplysninger Tlf.: 72 13 23 05
E-mail: dj@aofnord.dk

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web