Læringsform 

Undervisningen på POLITIFORSKOLEN tilrettelægges efter den enkelte kursists behov og med respekt for dennes skolemæssige baggrund og personlige læringsstil. Derfor anvender POLITIFORSKOLEN flere forskellige undervisningsformer.

Der arbejdes både med traditionel klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og projektarbejde. Udover at det gør undervisningen varieret, giver det også deltageren træning i at lytte og tage notater, at arbejde selvstændigt, at arbejde tæt sammen og at arbejde i større og mindre grupper. Ligeledes bliver der trænet i at turde stå frem overfor holdet. Vi ønsker at medvirke til udvikling af ansvarlige, kompetente og fleksible individer med god selvindsigt, der kan samarbejde, kommunikere og løse konflikter.
AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web