De unge skal fremtidssikre aftenskolen

Smykkedesign_1.jpg
08-03-2023

Kreative unge i AOF aftenskolen

AOF Nordjylland har fået bevilliget 137.000 kr til et projekt kaldet Nye veje til folkeoplysningen. Projektets formål er at skabe rum for kreativitet, samvær og debat for aldersgruppen 18-40 år og inkludere både stærke og ensomme unge i et fællesskab. Projektet skal skabe nye former for folkeoplysende aktiviteter, der vil være af mere uforpligtende karakter, såsom drop-in-aktiviteter, camps og workshops.

Projektets rammer er stadig meget åbne og vil blive justeret efterhånden, som man lærer målgruppen og deres konkrete behov nærmere at kende. ”En af tilgangene kan eksempelvis være sidemandsoplæring, hvor de unge tager deres kammerater med ind på aftenskolen og lærer hinanden forskellige kreative håndværk. Det skal i det hele taget meget være med fokus på, at det er lysten, der driver værket,” siger Lisbeth Lauritsen, som er konsulent hos AOF Nordjylland.

Aftenskolen har tendens til generelt at rette sig mod 40+ segmentet, men nu er der altså grobund for, at AOF med dette tiltag kan ramme et yngre publikum, så der er mulighed for, at de kan gøre noget kreativt sammen i kombination med mere faste undervisningsholdepunkter. I AOF Nordjylland har de kontakt til nogle nærmiljøer med unge i Aalborg, som indtil nu ikke har haft nogle faste væresteder. Derfor er der ifølge Lisbeth Lauritsen brug for, at der bliver skabt et åbent rum på de unges præmisser baseret på interesse og frivillighed, og det er vigtigt for AOF på den lange bane: ”Bevillingen kommer til at betyde, at vi udvider de traditionelle aftenskoleaktiviteter og på den måde får fremtidssikret aftenskolen.”

Nye veje til folkeoplysning er et af de 26 projekter fordelt i hele landet, som Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at støtte med Folkeoplysningspuljen. Denne gang er der blevet uddelt midler for i alt 2,8 millioner kroner. Fristen for næste omgang er 31. oktober 2020. Læs mere om puljen her.

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web