ORDskolen i Aalborg

GRATIS undervisning
for voksne ordblinde!

 

Undervisning i dansk 

Har du svært ved at læse og skrive, så kan ordblindeundervisning være noget for dig.

Du lærer at bruge de IT-hjælpemidler, der findes til ordblinde, så du kan bruge dem i din hverdag og i dit arbejde. 

For al ordblindeundervisning gælder, at du skal have en samtale og en test, før du kan begynde. Der er højest seks personer på et hold.

Vi tilbyder ordblindeundervisning i dansk

både i dag- og aftentimerne.

Der er løbende optag på kurserne.

Ring til Yvonne på tlf. 25 46 25 56

så finder vi et tidspunkt der passer dig

 

Undervisning med engelsk 

Ordblindeundervisning i dansk kombineret med engelsk.

Det betyder, at du både får undervisning i dansk og engelsk samtidig.

Når du begynder på kursus, vil vi inden for de første gange lave en plan for indholdet i din undervisning.

Vi tilbyder ordblindeundervisning i engelsk

både i dag- og aftentimerne.

Der er løbende optag på kurserne.

Ring til Yvonne på tlf. 25 46 25 56

så finder vi et tidspunkt der passer dig

  

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web