PAS-undersøgelse

PAS-undersøgelse er en afdækning af læringspotentialer.

PAS-undersøgelse er en kvalitativ og dialogisk pædagogisk analyse, der peger på kompetencer og udviklingsmuligheder. Undersøgelsen er relevant i forhold til en målrettet plan for individuel undervisning, uddannelse eller job og kan samtidig være et effektivt redskab til udarbejdelse af en kompetenceprofil.

Indhold og opgaveløsning
Undersøgelsen består af en række forskellige opgaver, hvor vi i et dialogisk samarbejde med testpersonen foretager en række observationer. Undersøgelsen fokuserer på personens opmærksomhed, hukommelse, koncentration, udholdenhed og tempo. Vi undersøger testpersonens evne til at analysere og danne ny information i forhold til blandt andet det sete og det hørte. Derudover ser vi på evnen til at planlægge og bruge tidligere informationer.

Hele PAS-undersøgelsen sammenfattes i en skriftlig rapport, der fortæller om testpersonens styrker og kompetencer, opstiller pædagogiske og didaktiske anvisninger samt konkrete anbefalinger i forhold til den enkeltes fremtid.

Vi tilbyder to typer PAS-undersøgelser:
Grundindhold i begge undersøgelser er: indledende samtale - test - afleveringsmøde.

1) FOKUS-PAS
Fokus på specifikke områder, f.eks. hukommelse, analyse, koncentration og opmærksomhed.
Området aftales individuelt ved den indledende samtale.
Pris: kr. 4000,-

2) KOMPLET-PAS
Fokus på alle områder og alle intelligenser i undersøgelsen. 
Pris: kr. 7000,-
Bemærk at der er tillæg for tosprogede. Tolkebistand betales af rekvirenten.

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
 
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web