Danskuddannelsen 1

Målgruppe:
Kursister uden skolebaggrund og kursister uden kendskab til det latinske alfabet.

Mål:
Uddannelsen tager sigte på kvalificering til at varetage ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund.

Indhold:
Tale og forstå dansk:
Der læges størst vægt på, at kursisterne bliver gode til at tale dansk og forstå talt dansk. Først og fremmest skal de kunne klare sig selv til daglig, f.eks. når de køber ind, taler med personalet i børnehaven, taler med lægen og med kollegerne på deres arbejdsplads.

Kende til dansk kultur og danske samfundsforhold:
Der lægges også vægt på, at kursisterne får en viden om den danske kultur og det danske samfund, så de kan klare sig selv, f.eks. når de skal have en bolig eller et arbejde.

Skrive og læse dansk:
Kursisterne lærer alfabetet, at skrive deres navn, forstå skilte osv. Kursisterne lærer også så vidt muligt at læse lette tekster og skrive beskeder, udfylde blanketter osv. Men vægten er ikke lagt på læse- og skrivefærdighederne.

Lære at lære:
Kursisterne skal blive opmærksomme på, hvad det kræver at lære noget, og hvordan de lærer.

Prøve:
Uddannelsen afsluttes med en Prøve i Dansk 1, eller kursisten overflyttes til Danskuddannelse 2 eller 3 for at afslutte med en prøve dér.

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web