Danskuddannelsen 2

Målgruppe:
Kursister med kort skolebaggrund.

Mål:
Uddannelsen tager sigte på ufaglært og faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende faglige uddannelser og kurser som AMU og sosu-uddannelserne.

Indhold:
Tale og forstå dansk:
Der lægges stor vægt på, at kursisterne bliver gode til at tale dansk og forstå talt dansk, så gode at de kan være aktive samfundsborgere og tage vare på sig selv og deres familie, klare et arbejde og deltage i foreningsarbejde og i det danske demokrati.

Kende til dansk kultur og danske samfundsforhold:
Der lægges vægt på, at kursisterne får en stor viden om den danske kultur og det danske samfund.

Skrive og læse dansk:
Kursisterne lærer at læse forholdsvis lette tekster, som de vil møde i deres i hverdag. De lærer at udfylde blanketter, skrive beskeder, læserbreve samt personlige og formelle breve, som f.eks. ansøgninger.

Lære at lære:
Kursisterne får en viden om, hvad det kræver af dem at lære noget, og hvordan de lærer.
 
Prøve:
Uddannelsen afsluttes med en Prøve i Dansk 2.

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web