Danskuddannelsen 3

Målgruppe:
Kursister med mellemlang og lang skole- og uddannelsesbaggrund.

Mål:
Uddannelsen tager sigte på ufaglært eller faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende erhvervs- og voksenuddannelse.

Indhold:
Tale og forstå dansk:
Kursisterne skal kunne tale et meget forståeligt og nogenlunde korrekt og nuanceret dansk. Og de skal være dygtige til at forstå og referere talt dansk, som f.eks. tv-avisen.  

Kende til dansk kultur og danske samfundsforhold:
Kursisterne skal have en stor viden om den danske kultur og det danske samfund. De skal kunne følge med i den aktuelle debat.

Skrive og læse dansk:
Kursisterne skal være så dygtige til at læse og skrive dansk, at de kan følge undervisningen sammen med danskere på de danske uddannelsesinstitutioner. Det vil bl.a. sige, at de skal kunne læse autentiske tekster.

Lære at lære:
Kursisterne skal vide, hvad det kræver at lære noget, og hvordan de lærer.

Prøve:
Modul 5 på uddannelsen kan afsluttes med Prøve i Dansk 3, som er optageniveauet på en række kompetencegivende uddannelser. De kursister, der gennemfører Modul 6 kan afslutte med Studieprøven, der kvalificerer dansksprogligt til optagelse på en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

AOF Nord
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nord
Center for Sundhed og Livsstil
Tlf. 72 13 23 07
www.cslnord.dk
AOF Nord
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
AOF Nord
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
         
AOF Nord
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nord
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nord
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
AOF Nord
Frederikshavn Sprogcenter
Tlf. 72 13 23 10
www.aofnord-sprogcenter.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web