Danskuddannelsen 3

Målgruppe:
Kursister med mellemlang og lang skole- og uddannelsesbaggrund.

Mål:
Uddannelsen tager sigte på ufaglært eller faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende erhvervs- og voksenuddannelse.

Indhold:
Tale og forstå dansk:
Kursisterne skal kunne tale et meget forståeligt og nogenlunde korrekt og nuanceret dansk. Og de skal være dygtige til at forstå og referere talt dansk, som f.eks. tv-avisen.  

Kende til dansk kultur og danske samfundsforhold:
Kursisterne skal have en stor viden om den danske kultur og det danske samfund. De skal kunne følge med i den aktuelle debat.

Skrive og læse dansk:
Kursisterne skal være så dygtige til at læse og skrive dansk, at de kan følge undervisningen sammen med danskere på de danske uddannelsesinstitutioner. Det vil bl.a. sige, at de skal kunne læse autentiske tekster.

Lære at lære:
Kursisterne skal vide, hvad det kræver at lære noget, og hvordan de lærer.

Prøve:
Modul 5 på uddannelsen kan afsluttes med Prøve i Dansk 3, som er optageniveauet på en række kompetencegivende uddannelser. De kursister, der gennemfører Modul 6 kan afslutte med Studieprøven, der kvalificerer dansksprogligt til optagelse på en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web