Menu

Diversity

 

Diversity er et forløb for nytilkomne flygtninge / indvandrere i Aalborg kommune.

Formålet er, at styrke deltagerens tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Dette bliver de ved:

  • en afklaring i forhold til muligheder for match med uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
  • introduktion til det danske uddannelsessystem, herunder opbygning, krav, forventninger, læringsmiljøer og metoder
  • deltagelse i virksomhedspraktik
  • introduktion til de faglige og personlige krav, der stilles på det danske arbejdsmarked og i de enkelte jobfunktioner
  • øget kendskab til kultur- og fritidslivet i Danmark og de muligheder der er dér.
  • opbygning af netværk, som kan bruges i hans/hendes videre forløb.
  • styrket opmærksomhed omkring brug af egne ressourcer og kompetencer

 

Virksomhedspraktik

Parallelt med undervisningen deltager kursisterne i virksomhedspraktik. Formålet med praktikken er at give den enkelte kursist et generelt kendskab til det danske arbejdsmarked og dermed mulighed for at matche realistiske job.

 

Mentorer

Vores deltagere vil gerne have mentorer og har derfor lavet en lille folder som kan hentes her. 

 

For yderlige oplysninger kontakt da. 

Sekretær Jeanette Tagmose Nilsen på tlf. 7213 2308 eller mail jtn@aofnord.dk


            

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web