Dokumentation

Indsatsen og den pædagogiske tilgang til projektet er dokumenteret og evalueret ad flere omgange.
 

Socialfondsprojekt 2008

NIRAS konsulenterne gennemførte i 2008 en evaluering af projektets første to år.
En pixi-udgave af evalueringsrapporten kan hentes her.
Den fulde rapport kan hentes her 

 

Forsøg med mentorstøtte

I 2011 – 2012 gennemførte TTF et forsøg med mentorstøtte til de elever der startede på uddannelse efter et ophold på TTF. Forsøget var støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg og er evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Du kan se evalueringsrapporten på EVA’s hjemmeside her.
 

Virkningsevaluering, Jobcenter Aalborg / New Insight

TTF indgik i 2012-2013 i et evalueringsforløb sammen med flere lignende projekter i tilknytning til Jobcenter Aalborg.  Formålet med evalueringen var at dokumentere indsatsen og se nærmere på hvad der virker i forhold til målgruppen – og ikke mindst hvorfor det virker.

Læs evalueringsrapporten her. Afsnittet om TTF kan læses fra side 36-48.

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web