Menu

IT-KURSUS I REGI AF BEDRE TIL ORD, TAL OG IT


Formål og indhold: Formålet er, at deltagerne opnår et basalt kendskab til, hvilke muligheder en tablet eller smartphone kan give samt træning i at anvende tablet eller smartphone. Deltagerne skal opleve succes i arbejdet med it-redskaberne, og deres motivation til fortsat at arbejde med it skal styrkes. Målet for kurset er, at deltagerne tager første skridt i retning af at blive ’digitale borgere’, dvs. at de bliver bedre til at bruge tablets og smartphones og de hjælpemidler, der findes på dem.

 

Se mere her. 

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web