IT-KURSUS I REGI AF BEDRE TIL ORD, TAL OG IT


Formål og indhold: Formålet er, at deltagerne opnår et basalt kendskab til, hvilke muligheder en tablet eller smartphone kan give samt træning i at anvende tablet eller smartphone. Deltagerne skal opleve succes i arbejdet med it-redskaberne, og deres motivation til fortsat at arbejde med it skal styrkes. Målet for kurset er, at deltagerne tager første skridt i retning af at blive ’digitale borgere’, dvs. at de bliver bedre til at bruge tablets og smartphones og de hjælpemidler, der findes på dem.

 

Se mere her. 

AOF Nord
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nord
Center for Sundhed og Livsstil
Tlf. 72 13 23 07
www.cslnord.dk
AOF Nord
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
AOF Nord
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
         
AOF Nord
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nord
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nord
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
AOF Nord
Frederikshavn Sprogcenter
Tlf. 72 13 23 10
www.aofnord-sprogcenter.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web