Klippekortet 

Klippekortet styrer den tid, du har til rådighed for at fuldføre hvert modul i din danskuddannelse.

Klippekortet gælder i 5 år fra den dato, du modtager brev fra kommunen om klippekortet.

Klippekortet giver dig ret til gratis danskuddannelse i op til 3½ år. Hvert klip har en varighed, se illustrationen.


Hvem gælder klippekortet for?
Internationale medarbejdere, studerende og au pairs.

 

Hvornår starter klippekortet?
Hvis du lige er kommet til Danmark, har du fået et brev fra din kommune med information om din ret til danskuddannelse. Straks herefter begynder både perioden med ret til 5 års danskuddannelse og dit første klip. Hvis du først vil gå til dansk senere, skal du straks kontakte sprogcentret.

Hvis du er begyndt på din danskuddannelse før 01.01.2018, så træder klippekortet i kraft når du begynder på et nyt modul.
 

Hvordan virker klippekortet?
Når du er tilmeldt et hold på sprogcentret, aktiverer du samtidig klippekortet, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.

Når du er begyndt på et klip, så kan du ikke stoppe det igen.

Når du har bestået en modultest, stopper klippet, og det næste klip går automatisk i gang. Du kan ikke overføre tid fra ét klip til det næste.

Sprogcentret har information om dit klippekort. Du kan altid spørge din lærer eller kontoret om, hvor meget tid du har tilbage på et klip, eller hvor mange klip du har tilbage på klippekortet.
 

Hvad nu, hvis du ikke bliver færdig med et modul på ét klip?
Hvis du ikke når at bestå din modultest i løbet af den tid, et klip varer, så bruger du næste klip på klippekortet. Det betyder, at du vil mangle et klip til danskuddannelsens sidste modul.

Hvis du ikke når at bestå den afsluttende Prøve i Dansk indenfor det sidste klips varighed, har du ret til at gå til prøve ved førstkommende prøvetermin (maj/juni eller november/december).
 

Kan jeg sætte klippekortet på pause?
Hvis du ønsker det, er der mulighed for, at du i løbet af de 5 års ret til danskuddannelse kan indlægge pauser fx til ferie, barsel m.m., men du kan kun holde pause mellem to moduler, dvs. straks efter du har bestået en modultest.

Hvis du vælger at holde pause mellem to moduler, skal du meddele det til kontoret FØR du går til test.

Hvis du vælger at holde pause midt i et modul, så kører klippet videre, og du kan ikke stoppe det.

Se folder som PDF her - på dansk

View brochure as PDF here - in English

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web