Kursusindhold

Hos Tilbage til Fremtiden går du i skole hver dag sammen med andre unge. Vi spiser morgenmad og frokost sammen hver dag og vi arrangerer desuden jævnligt sociale aktiviteter.

Vi har følgende fag:

 FVU Dansk
• FVU Matematik
• Engelsk (efter behov)
• Samfundsfag
• Arbejdsmarkedsforhold
• Kommunikation og samarbejde
• Kost og motion

Vi arbejder med IT som en integreret del af alle fag.

Derudover har du tilknyttet en vejleder, som du jævnligt har samtaler med om faglige og evt. sociale og personlige problemer og behov.

Når du er klar kan du komme i praktik på en arbejdsplads og du kan få lov at besøge en uddannelse, som du måske kunne tænke dig at gå på?

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
 
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web