Kursusindhold

Hos Tilbage til Fremtiden går du i skole hver dag sammen med andre unge. Vi spiser morgenmad og frokost sammen hver dag og vi arrangerer desuden jævnligt sociale aktiviteter.

Vi har følgende fag:

 FVU Dansk
• FVU Matematik
• Engelsk (efter behov)
• Samfundsfag
• Arbejdsmarkedsforhold
• Kommunikation og samarbejde
• Kost og motion

Vi arbejder med IT som en integreret del af alle fag.

Derudover har du tilknyttet en vejleder, som du jævnligt har samtaler med om faglige og evt. sociale og personlige problemer og behov.

Når du er klar kan du komme i praktik på en arbejdsplads og du kan få lov at besøge en uddannelse, som du måske kunne tænke dig at gå på?

AOF Nord
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nord
Center for Sundhed og Livsstil
Tlf. 72 13 23 07
www.cslnord.dk
AOF Nord
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
AOF Nord
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
         
AOF Nord
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nord
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nord
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
AOF Nord
Frederikshavn Sprogcenter
Tlf. 72 13 23 10
www.aofnord-sprogcenter.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web