Læse-Stave Butikken

Er AOF Nordjyllands afdeling for danskundervisning.

Blandt vores faste samarbejdspartnere kan nævnes de nordjyske kommuner og jobcentre, private virksomheder, faglige organisationer og forskellige undervisningsinstitutioner.
 

Undervisning

Gratis undervisning i dansk for ordblinde

Ordblindeundervisning med engelsk og IT 

Gratis FVU – Forberedende VoksenUndervisning – i dansk, matematik, engelsk, digital og for to-sprogede. Kurset kan afsluttes med statskontrolleret prøve

Virksomhedsforlagt undervisning

Undervisning af en eller flere medarbejdere fra samme virksomhed. Undervisningen er gratis og foregår hos os (én dag om ugen). Der kan søges økonomisk støtte via SVU

Undervisning af aktiverede borgere
 

Vejledning/udredning

Vejledning af borgere ift. at kunne afhjælpe et danskfagligt problem
PAS-undersøgelser
Læseundersøgelser

 

Vi har undervisningssteder i

Aalborg
Frederikshavn

Er der et undervisningsbehov, etablerer vi gerne undervisning dér, hvor behovet måtte være. Derfor – kontakt os – så finder vi sammen en løsning!

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
 
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web