Flot FVU-aktivitet

fvu.png
31-01-2023

I januar måned er 170 deltagere startet på et forløb hos Daghøjskolen, og det er langt mere end hos de øvrige AOF centre. Det gode resultat skyldes det gode samarbejde med fagbevægelsen. Både 3F og FOA har vi et fortrinligt samarbejde med. Det betyder, at både hjemmeplejen og skolerengøringen i Aalborg Kommune tilbydes forløbet Bedre til ord, tal og IT.

Hvis medarbejderne er i FVU-målgruppen tilbydes de opkvalificering i dansk og evt. også ordblindeundervisning. Deltagerevalueringerne er meget positive, og flere beretter om, hvordan deres hverdag på arbejdet er blevet lettere. Eksempelvis har flere af kursisterne fra skolerengøringen givet udtryk for, at det er dejligt at kunne skrive en besked til eleverne på tavlen, eller til deres leder uden at være bange for, om de kunne læse det, eller at være bange for at lave fejl.  Der arbejdes på, at pædagogmedhjælperne og dagplejerne i kommunen også skal have samme mulighed.

FVU-undervisningen giver ikke kun deltagerne et bedre og lettere arbejdsliv. Kursisterne giver udtryk for, at de også i fritiden har stor gavn af opkvalificeringen.

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web