Førstehjælp - et kompetenceløft der redder liv

Foerstehjaelp-web1.jpg
FØRSTEHJÆLP - et kompetenceløft der redder liv
01-05-2019

Vælg mellem basisuddannelser, funktionsuddannelser, tilvalgsuddannelser og opdateringsuddannelser. Uddannelserne er tilrettelagt således at de kan brancherelateres og opfylder gældende bekendtgørelser. Et gyldigt førstehjælpsbevis er et stærkt kompetenceløft til alle, ung som gammel og giver kompetencer til at handle på virkelige hændelser i hverdagen. Et førstehjælpsbevis er gyldigt i 24 måneder fra udstedelsesdato, herefter kan en opdateringsuddannelse sørge for at kompetencerne opretholdes som anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd.

Førstehjælpskurset kan foregå hos jeres virksomhed eller hos Sundhedscenter FRYD.

Vær opmærksom på at der maksimalt kan deltage 16 personer på førstehjælpskurserne ad gangen.

Førstehjælp med fysioterapeut

Førstehjælpsinstruktør og fysioterapeut Kasper Munk Kjeldsen

Kasper er certificeret som førstehjælpsinstruktør gennem Nordjyllands beredskab i efteråret 2016. Kasper har afholdt flere kurser for forskellige kunder, alt fra basisuddannelser til funktions, - og opdateringsuddannelser Kasper er uddannet fysioterapeut fra UCN 2006 og har dette som primær jobfunktion. Kasper kan derfor give et godt indblik i hvad der sker i kroppen i krise/traumesituationer, og dermed komme i dybden med konkrete spørgsmål. Denne tværfaglige kobling som førstehjælpsinstruktør og fysioterapeut ser vi som en kvalitetssikring for vores produkt. Kaspers undervisning er praksisnær, deltager inddragendeog ligger op til brug af refleksion og relevante oplevelser som arbejdsmetode

Ring eller skriv for nærmere oplysninger
AOF Nordjylland
Sundhedscenter FRYD
Mylius Erichsens Vej 1
9210 Aalborg SØ

E-mail: kk@aofnord.dk
Direkte tlf: 2275 0509
Hoved tlf.: 7213 2300

Se PDF til print her

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland 
Center for Sundhed og Livsstil
Tlf. 72 13 23 07
www.cslnord.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
AOF Nordjylland 
Frederikshavn Sprogcenter
Tlf. 72 13 23 10
www.aofnord-sprogcenter.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web