ORDskolen i Aalborg

GRATIS undervisning
for voksne ordblinde!

 

Undervisning i dansk 

Har du svært ved at læse og skrive, så kan ordblindeundervisning være noget for dig.

Du lærer at bruge de IT-hjælpemidler, der findes til ordblinde, så du kan bruge dem i din hverdag og i dit arbejde. 

For al ordblindeundervisning gælder, at du skal have en samtale og en test, før du kan begynde. Der er højest seks personer på et hold.

Vi tilbyder ordblindeundervisning i dansk

både i dag- og aftentimerne.

Der er løbende optag på kurserne.

Ring til Yvonne på tlf. 25 46 25 56

så finder vi et tidspunkt der passer dig

 

Undervisning med engelsk 

Ordblindeundervisning i dansk kombineret med engelsk.

Det betyder, at du både får undervisning i dansk og engelsk samtidig.

Når du begynder på kursus, vil vi inden for de første gange lave en plan for indholdet i din undervisning.

Vi tilbyder ordblindeundervisning i engelsk

både i dag- og aftentimerne.

Der er løbende optag på kurserne.

Ring til Yvonne på tlf. 25 46 25 56

så finder vi et tidspunkt der passer dig

  

AOF Nord
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nord
Center for Sundhed og Livsstil
Tlf. 72 13 23 07
www.cslnord.dk
AOF Nord
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
AOF Nord
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
         
AOF Nord
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nord
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nord
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
AOF Nord
Frederikshavn Sprogcenter
Tlf. 72 13 23 10
www.aofnord-sprogcenter.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web