PAS-undersøgelse

PAS-undersøgelse er en afdækning af læringspotentialer.

PAS-undersøgelse er en kvalitativ og dialogisk pædagogisk analyse, der peger på kompetencer og udviklingsmuligheder. Undersøgelsen er relevant i forhold til en målrettet plan for individuel undervisning, uddannelse eller job og kan samtidig være et effektivt redskab til udarbejdelse af en kompetenceprofil.

Indhold og opgaveløsning
Undersøgelsen består af en række forskellige opgaver, hvor vi i et dialogisk samarbejde med testpersonen foretager en række observationer. Undersøgelsen fokuserer på personens opmærksomhed, hukommelse, koncentration, udholdenhed og tempo. Vi undersøger testpersonens evne til at analysere og danne ny information i forhold til blandt andet det sete og det hørte. Derudover ser vi på evnen til at planlægge og bruge tidligere informationer.

Hele PAS-undersøgelsen sammenfattes i en skriftlig rapport, der fortæller om testpersonens styrker og kompetencer, opstiller pædagogiske og didaktiske anvisninger samt konkrete anbefalinger i forhold til den enkeltes fremtid.

Vi tilbyder to typer PAS-undersøgelser:
Grundindhold i begge undersøgelser er: indledende samtale - test - afleveringsmøde.

1) FOKUS-PAS
Fokus på specifikke områder, f.eks. hukommelse, analyse, koncentration og opmærksomhed.
Området aftales individuelt ved den indledende samtale.
Pris: kr. 4000,-

2) KOMPLET-PAS
Fokus på alle områder og alle intelligenser i undersøgelsen. 
Pris: kr. 7000,-
Bemærk at der er tillæg for tosprogede. Tolkebistand betales af rekvirenten.

AOF Nord
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nord
Center for Sundhed og Livsstil
Tlf. 72 13 23 07
www.cslnord.dk
AOF Nord
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
AOF Nord
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
         
AOF Nord
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nord
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nord
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
AOF Nord
Frederikshavn Sprogcenter
Tlf. 72 13 23 10
www.aofnord-sprogcenter.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web