Menu

Uddannelse i Relations- og Ressourceorienteret pædagogik med ICDP

Uddannelsen giver mulighed for, at deltagerne udvikler relations kompetencer i forhold til børn med behov for særligt hensyntagen og støtte. Det primære sigte er, ud fra en ressourceorienteret tilgang, at sætte fokus på relations arbejde mellem børn og deres professionelle voksne ved:
•    At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og 
    ressourceorienterede pædagogiske arbejde.
•    At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse 
    og analyse af samspil.
•    At give deltagerne udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med 
    børn, forældre og kolleger.


Se mere her

 

Opfølgningsdag til Relations- og ressourceorienteret pædagogik. 

Opfølgningsdagen til tage udgangspunkt i de udfordringer og erfaringer der er opstået under implementeringen. 

 

Se mere her: 

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web