Resultater

På Tilbage Til Fremtiden opgør vi løbende vore udslusningsresultater.

Du kan se den seneste opgørelse her:

En opgørelse af vores udslusningsresultater i perioden 2009 – 2013 viser følgende fordeling:

Uddannelse omfatter udslusning til EUD, VUC 9.-10. kl. & HF, gymnasial uddannelse, længerevarende AMU uddannelser samt forsvarets uddannelser.

Arbejde omfatter ordinært ustøttet arbejde samt virksomhedsrettet indsats jfr. LAB.

Speciel indsats omfatter personer der i løbet af projektet er viderevisiteret til en målrettet specialindsats. Det kan være misbrugsbehandling, psykologisk udredning, sundheds- og livsstilsindsats, eller andre specialtilbud.

Andet omfatter barsel, afsoning, sygemelding, manglende lyst og vilje samt fraflytning fra kommunen.  

AOF Nord
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nord
Center for Sundhed og Livsstil
Tlf. 72 13 23 07
www.cslnord.dk
AOF Nord
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
AOF Nord
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
         
AOF Nord
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nord
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nord
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
AOF Nord
Frederikshavn Sprogcenter
Tlf. 72 13 23 10
www.aofnord-sprogcenter.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web