Undervisingsform

På AOF Nordjylland – Frederikshavn Sprogcenter følger kursisterne en individuel læringsplan, der skal passe til den aftale, de har med kommunen eller Jobcentret.

Kursisterne er normalt tilknyttet et hold. Holdene består af flere forskellige nationaliteter, og undervisningen foregår på dansk.

Ud over holdundervisningen foregår danskindlæringen på mange forskellige måder. F.eks. via:
• Selvstudier
• Gruppearbejde
• Projektarbejde
• IT
• Gæstelærere
• Ekskursioner
• Praktik

Uddannelserne tilrettelægges efter lov nr. 259 af 18. marts 2006 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Integrationsministeriets læseplaner danner rammen for undervisningen (se www.inm.dk).

AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web