Undervisingsform

På AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter følger kursisterne en individuel læringsplan, der skal passe til den aftale, de har med kommunen eller Arbejdsformidlingen.

Kursisterne er normalt tilknyttet et hold. Holdene består af flere forskellige nationaliteter, og undervisningen foregår på dansk.

Ud over holdundervisningen foregår danskindlæringen på mange forskellige måder. F.eks. via:
• Selvstudier
• Gruppearbejde
• Projektarbejde
• IT
• Gæstelærere
• Ekskursioner
• Praktik

Uddannelserne tilrettelægges efter lov nr. 259 af 18. marts 2006 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Integrationsministeriets læseplaner danner rammen for undervisningen (se www.inm.dk).

AOF Nord
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nord
Center for Sundhed og Livsstil
Tlf. 72 13 23 07
www.cslnord.dk
AOF Nord
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
AOF Nord
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
         
AOF Nord
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nord
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nord
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
AOF Nord
Frederikshavn Sprogcenter
Tlf. 72 13 23 10
www.aofnord-sprogcenter.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web